Mechanizace

Mechanizace společnosti je tvořena vlastními stroji, které zajišťují primární potřeby živočišné i rostlinné výroby. Část operací na pozemcích společnost vykonává na základě smluvních vztahů s externími dodavateli zemědělských služeb.