MOAGRO, a.s.

Akciová společnost MOAGRO, a.s. vznikla dne 16. prosince 2004 zápisem do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4254. Akciová společnost za dobu svého trvání nezměnila náplň své činnosti. Ode dne 23. října 2014 rozšířila předmět podnikání o určité další činnosti zaznamenané ve výpise z obchodního rejstříku.

Kontaktujte nás