Živočišná výroba

Živočišná výroba je zaměřena na chov jalovic a vysokobřezích jalovic ve střediscích Vladislav a Hostákov.