Rostlinná výroba

Rostlinná výroba se zabývá pěstováním krmných obilovin a olejnin. Okrajově se také zabývá výrobou osiv. Hlavními tržními plodinami jsou pšenice, ječmen, žito a řepka. Krmné plodiny jsou pěstovány k zajištění dostatku krmiv pro živočišnou výrobu (siláž a senáž). Při pěstování plodin se akciová společnost snaží o maximální dosažení výnosů kvalitních produktů při co nejnižších nákladech a s ohledem k co nejnižšímu zatěžování půdy jako výrobního faktoru.